Tryghed, nærvær og omsorg er de vigtigste faktorer i det pædagogiske arbejde med små børn.

Når disse faktorer er til stede, er der god grobund for udvikling, leg og læring.

Derudover skal der være indhold i barnets hverdag og det skal være sjovt at være i dagplejen. Det er de voksne der sætter rammerne for, at det enkelte barn ses, høres og forstås, så det selv med tiden lærer at agere i samværet med andre.


Dagligdagen vil være præget af, at vi tager udgangspunkt i læreplaner. Der vil være en genkendelighed i hverdagen – hvor gentagelser og ritualer er med til at skabe dette. F.eks. vaske fingre når vi kommer ind, borddækning, madsang, putning til middag osv. 

Børnene opfordres til at hjælpe til, hjælpe hinanden, være gode mod hinanden og på den måde blive selvhjulpne og få selvværd. De får erfaring med egne og andres grænser – og det at respektere dem. 

Alle er lige gode - vi ser bare forskelligt ud og kan forskelligt! Der er plads til alle.

Det betyder meget for et barns trivsel, at der er en god kontakt mellem forældre og dagplejer. Derfor er det vigtigt at der dagligt er tid til en lille snak.
Skulle der være lidt mere at tale om –kan vi aftale en tid hertil, hvor vi er uforstyrrede.

Det er vigtigt at du spørger til det, du ikke forstår – skjult utilfredshed påvirker i sidste ende barnets trivsel.

Jeg prøver selv at være åben, ved at fortælle om de oplevelser jeg har med børnene.

Gennem åbenhed skabes tillid. Fortæl derfor gerne om barnets trivsel derhjemme, og om eventuelle forandringer.

Som nævnt andet steds – kan det være svært både for barn og forældre at skulle starte i dagpleje – er du bekymret efter du har afleveret barnet – tøv ikke med at ringe/ sms for at få ro i sjælen.

Del siden