Hvert barn får sin egen "Barnets bog " hvor i forældre i første omgang bidrager med billeder af personer, husdyr,steder som har relation til barnet. Dette for at have noget kendt at tale om den første tid.

Dernæst kommer jeg billeder, tegninger, malerier, små historier om barnet, udviklingsbeskrivelser, iagttagelser m.m i.

Når barnet nærmer sig børnehavealderen laves en porte folio ud fra det jeg ved og har iattaget omkring barnet i forhold til læreplanen. Forældrene får den til gennmelæsning og den skal så afleveres ved besøget i børnehaven til personalet.

Børnehaven ved så dermed, noget om barnet og tiden i dagplejen 🙂