Tilskud til privat pasning i 2019 i Sønderborg Kommune

 Takster for tilskud til privat pasningsordning med virkning fra 1. januar 2019.

 

Børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 8 mdr.

 33-48 timer kr. 6.075
Op til 32 timer 4.094 .kr

 

Børn i alderen 2 år og 9 mdr. til 5 år

 33-48 timer 4.094 .kr
Op til 32 timer kr. 2.702Formalia omkring godkendelsesprocedure skal være på plads før opstart, ligesom et evt. opsigelsesvarsel ved overgang fra kommunalt til privat tilbud skal respekteres.
 
Ansøgningen skal derfor gerne være kommunen i hænde ca. 1½ måned før start hos den private børnepasser, man søger om tilskud til.
 
Der ydes tidligst tilskud fra den dag ansøgningen er modtaget på pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at der ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft.
 
Tilskuddet udbetales forud på den sidste hverdag den forudgående måned. Dvs. tilskud for august 2019 udbetales til forælderens Nem-konto 31. juli 2019 under forudsætning af, at der er fremsendt dokumentation.
 
Hvis ansøgningen modtages senere end 1½ måned for start, vil tilskuddet først blive udbetalt den efterfølgende måned. Eks.: Ansøgning afleveres medio juli gældende for 1.8.2019 – tilskuddet vil først blive udbetlat 31.8.2019, men for august og September måned. 

 

Vær opmærksom på at tilskuddet falder når barnet er fyldt 2,9 år.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke økonomisk / pædagogisk friplads i privat dagpleje.

Kommer du fra en anden kommune kan tilskuddet være anderledes.