Opsigelse:

Udmeldelse kan ske til d. 1. i måneden med 2 måneders varsel. Varslet er gensidigt.

Pasningsforløbet slutter den 1. i den måned barnet fylder 2,9, hvor barnet skal i børnehave.

Ønskes barnet passet længere end til 2,9 år, vær da opmærksom på at så falder kommunens tilskud. 

Forældre har selv ansvar for, at få barnet skrevet op til en børnehaveplads.

Ved manglende betaling , misligholdelse af kontrakt eller samarbejdsvanskeligheder kan kontrakten opsiges med øjeblikkelig varsel.